Toezicht Oldenzaal

De Kangoeroe wordt periodiek getoetst door o.a. de GGD op een aantal domeinen zoals pedagogisch beleid, veiligheid- en gezondheidsrisico’s.

Dagopvang:


GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal dagopvang d.d. 1-12-2017
GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal dagopvang d.d. 2-8-2017
GGD Inspectiebezoek Kangoeroe Oldenzaal dagopvang d.d 8-11-2016

 


BSO Kruisstraat 9A:

GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal BSO Kruisstraat 9A d.d. 2-8-2017
GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal BSO Kruisstraat 9A d.d. 23-1-2017
GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal BSO Kruisstraat 9A d.d. 3-11-2016

 


BSO Meijbreestraat 53:

GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal BSO Meijbreestraat 53 d.d. 2-8-2017
GGD inspectierapport Kangoeroe Oldenzaal Meijbreestraat 53 d.d. 3-11-2016